Parth Menter Glynebwy

Mae Parthau Menter yn ardaloedd dynodedig a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i ddenu busnesau newydd a gwneud ein heconomi yn fwy cystadleuol. 

Nod Parth Menter Glynebwy yw adeiladu ar hanes o lwyddiant mewn sicrhau prosiectau gweithgynhyrchu. Ein gweledigaeth yw creu canolbwynt egnïol i weithgynhyrchu yng Nghymru.

Gwybodaeth Gyswllt

Economic Development Unit
Rhif Ffôn: 01495 355700
E-bost: business.services@blaenau-gwent.gov.uk