Datblygu Cadwyn Gyflenwi

Gall busnesau sydd eisiau defnyddio a datblygu cadwyni cyflenwi lleol gael mynediad at gyfeiriadur o fusnesau wedi’u lleoli ym Mlaenau Gwent gan ddefnyddio ein cronfa ddata ar-lein. 

Gwybodaeth Gyswllt

Uned Datblygiad Economaidd
Cysylltwch â 01495 355700 neu business.services@blaenau-gwent.gov.uk