Cymorth i Ddechrau Busnes

Mae angen amrywiaeth o sgiliau i ddechrau a rhedeg busnes - megis rheolaeth ariannol, gallu trefnu, gwybodaeth marchnata ac ymwybyddiaeth o faterion cyfreithiol. Gallwn helpu i ddatblygu'r arbenigedd y byddwch ei angen i helpu bod yn llwyddiant. 

Effaith Blaenau Gwent

Hwyluso Menter ar gyfer Trawsnewid Cymunedol Effeithlon 

Effaith Blaenau Gwent yw'r prosiect cyntaf o'i fath yng Nghymru. Mae’r prosiect yn darparu gwasanaethau Hwylusydd Menter sy’n gymwys i helpu pobl ddechrau mentrau entrepreneuraidd newydd.

Mae Effaith Blaenau Gwent yn dilyn egwyddorion Hwyluso Menter© a luniwyd gan Dr Ernesto Sirolli o Sefydliad Sirolli®. 

http://www.bgeffect.com

Gwybodaeth Gyswllt

Moe Forouzan

E-bost: moe@bgeffect.com