Newyddion Sy'n Torri

Cysylltedd

Lleoliad Strategol 

Mae Blaenau Gwent yng nghanol rhanbarth De Ddwyrain Cymru ac mae ganddo gysylltiadau strategol ar ffordd, rheilffordd ac awyr ac mae'n un o'r lleoedd mwyaf hygyrch yn y Deyrnas Unedig. 

Mae ein lleoliad strategol yn manteisio ar gyfleoedd cadwyn cyflenwi gyda mynediad rhwydd i nifer o gwmnïau mawr yn y sector gweithgynhyrchu a chanolfannau gweithgynhyrchu eraill yn y Deyrnas Unedig yn cynnwys Gorllewin y Midlands. 

3½ awr i Lundain a dan 1 awr i Gaerdydd ar Reilffordd Glynebwy. 

1 awr i Fryste, dan 2 awr i Birmingham a 2½ awr i Lundain mewn car. 

Cafodd rhan Blaenau Gwent o ffordd ddeuol yr A465 ei chwblhau yn haf 2015, gan roi mynediad o bob pwynt y cwmpawd. 

Mae Maes Awyr Caerdydd o fewn cyrraedd rhwydd o Flaenau Gwent o fewn 1½ awr. Mae meysydd awyr rhyngwladol Bryste a Birmingham o fewn 1¾ awr

Gellir allforio nwyddau o Fryste (40 milltir i fwrdd) a Chasnewydd (20 milltir i ffwrdd). 

Tu hwnt i'r tirlun rhyfeddol a gofodau agored gwych, mae Blaenau Gwent yn lleoliad ardderchog ar gyfer busnes. 

Digidol

Mae gan Flaenau Gwent fand eang cyflym, gan roi mynediad i offer busnes a gwasanaethau ar draws cysylltiadau cyflymach a mwy dibynadwy. 

CYSYLLTWCH Â NI ..

Ar gyfer cyfleoedd diguro ar gyfer busnes, creu swyddi, ymchwil a datblygu, siaradwch â ni ar 01495 355700. Rydym eisiau gwneud busnes yn rhwydd i chi ... #buddsoddiBG