Datblygiad Tai

Mae'r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu cynlluniau tai newydd fel rhan o'i strategaeth adfywio. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chymdeithasau tai lleol i ddatblygu'r cynlluniau newydd i fynd i'r afael â phrinder cartrefi fforddiadwy. 

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01495 353349

Gwybodaeth Gyswllt

Nicola Somerville 

Ffon: 01495 353349

E-bost: nicola.somerville@blaenau-gwent.gov.uk