Teithi Busnes - gostyngiadau

Rhyddhad  Ardrethi’r Stryd fawr 2018/2019

Ar 13 Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad y byddai ymestyn y cynllun rhyddhad stryd fawr ar gyfer 2018 2019.    Mae manylion y cyhoeddiad ar y linc isod:

http://www.assembly.wales/en/Pages/SearchResults.aspx?q=rhyddhad%20stryd%20fawr&r1=1#k=rhyddhad%20stryd%20fawr#s=11

Rhyddhad ardrethi i fusnesau bach 2018

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi busnes bach parhaol yng Nghymru o 1 Ebrill 2018. Gweler y ddolen gyswllt sydd ynghlwm wrth gyhoeddi'r cynllun.

Rhagor o wybodaeth

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am ryddhad ardrethi ar gyfer busnesau bach, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth Gyswllt

Adran Trethi Busnes
Ffôn - (01495) 355212
Ffacs - (01495) 356132
Post – Adran Trethi Busnes, Swyddfeydd Bwrdeisiol, Y Ganolfan Dinesig, Glyn Ebwy, Gwent NP23 6XB
Ebost : NNDR@blaenau-gwent.gov.uk