Ble i Aros

Er bod dim llawer o letyau ym Mlaenau Gwent, yr ansawdd sy’n bwysig. Mae’r ardal yn cynnig cymysgedd o letyau gwely a brecwast bach a chyfeillgar, tafarnau gydag ystafelloedd, meysydd carafanau a gwersylla ger y llyn a gwestai cadwyn. Rhywbeth ar gyfer pob blas gyda phob un yn gwerth ardderchog am arian.

Gwestai  

Gwesty’r Premier Inn, Glynebwy

Premier Inn, Parc Busnes Victoria, Waunlwyd, Glynebwy, Gwent, NP23 8AN

Ffôn: 0870 8506378
Gwe: http://www.premierinn.com/

Tafarnau  

The Cambrian Inn

Yn The Cambrian Inn bydd croeso cynnes bob tro.
 
Tafarn hanesyddol wedi’i hadnewyddu sy’n gweini bwyd da, cwrw go iawn a llawer o hwyl, fel mae wedi gwneud am bron i 300 mlynedd.

Gradd 4* gan Croeso Cymru

1-2 Castle Street, Tredegar, Gwent, NP22 3DE

01495 723319 / 07805024569

info@cambriantredegar.co.uk 
www.cambriantredegar.co.uk

The Kings Arms

Tafarn draddodiadol gyda chroeso mawr yw The Kings Arms. Mae’r ystafelloedd hadnewyddedig yn wych ar gyfer ymwelwyr busnes a thwristiaid gyda golygfeydd dros y cae rygbi ac ar draws y cwm.

Gradd 3* gan Croeso Cymru

Newchurch Road, Newtown, Glynebwy, Gwent, NP23 5BD

01495 352822 / 07816558536
paul@paulbowen1wanadoo.co.uk

The Castle Inn

Fe gewch groeso cynnes gan Angela yn The Castle Inn. Tafarn hyfryd, draddodiadol a foderneiddiwyd yn ddiweddar tra’n cadw’r cyfaredd a nodweddion gwreiddiol.

The Castle Inn, Nant y Croft, Rasa, Glynebwy, Gwent NP23 5DA

01495 302087
angela.rossiter@aol.com

 

Coach and Horses Tredegar

Tafarn gyfeillgar mewn ardal dawel, breswyl o dref hanesyddol Tredegar yw The Coach and Horses. Ystafelloedd wedi’u hadnewyddu’n ddiweddar gyda gwelyau cyfforddus a chyfleusterau modern.

Charles Street, Tredegar, Gwent NP22 4AE

01495 446847
Amandaburrows65@icloud.com
http://www.coachandhorsestredegar.com

Llanhilleth Hotel

Gwesty traddodiadol, canolbwynt cymuned Llanhiledd. Ystafelloedd wedi’u hadnewyddu yn cynnwys cyfleusterau modern.

High St, Llanhiledd, Abertyleri, Blaenau Gwent. NP13 2RB

01495 214267
susanwebber14@yahoo.co.uk

The Nags Head

Tafarn bentref gydag awyrgylch gwych, bwyd da ac ystafelloedd cyfforddus i aros ynddynt.

Merthyr Road, Tafarnaubach, Tredegar Gwent NP22 3AP

01495 722867

Gwestai 

Roseland B&B

Cartref gweision wedi’i adnewyddu yw Roseland B&B wedi’i amgylchynu gan diroedd wedi’u tirlunio. Mae’r ystafelloeddi cael eu hadnewyddu’n hyfryd i’r ansawdd uchaf.

Gradd 4* gan Croeso Cymru

Dukestown Road,  Dukestown, Tredegar, Gwent, NP22 4RE

Ffôn: 01495 722040

http://www.roselandbnb.co.uk/ 


E-bost: Susanroseland@aol.com

Soar Chapel Guest House

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn y cyn Gapel Bedyddwyr yma sydd bellach yn westy moethus. Mae wedi cael ei adnewyddu’n ofalus gan Lesley ac Andrew, i safon uchel o gysur a moethusrwydd.

Gradd 4* gan Croeso Cymru

Baptist Place, Beaufort, Glynebwy, Gwent, NP23 5JJ
01495 305154
lesley_catalina@hotmail.co.uk

Ebbw Vale Guest House

Mae Ebbw Vale Guest House yn sicrhau y byddwch yn cael croeso cynnes yn y gwesty traddodiadol hwn.

Libanus Road, Glynebwy, Gwent, NP23 6EJ  Ffôn: 01495 301044

E-bost: info@ebbwvaleguesthouse.co.uk
Gwe: http://www.ebbwvaleguesthouse.co.uk/

Meysydd Carafanau a Gwersylla  

Parc Bryn Bach

Mae gan Barc Bryn Bach maes carafanau a gwersylla gyda lle i 40 sydd ar agor trwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli wrth ymyl y llyn ac ychydig fetrau o ganolfan ymwelwyr y parc.

Gradd 3* gan Croeso Cymru

Merthyr Road, Tredegar, Gwent, NP22 3AY

Ffôn: 01495 355920
E-bost: parcbrynbach@blaenau-gwent.gov.uk
Gwe: http://parcbrynbach.co.uk

Hunanarlwyo 

Aderyn Bach Cottage

Mae Aderyn Bach Cottage yn un o res o fythynnod carreg, sy’n fwy nag y maen nhw’n edrych o’r tu allan. 

30 Railway Terrace, Blaina, Gwent, NP13 3BU 

01495 321483
candlish765@btinternet.com 

Russinda

Mae’r adeilad hyfryd hwn yn darparu llety moethus mewn rhandy i fwthyn yng nghwm Ebwy Fach. Mae lle diogel i storio beiciau hefyd ar gael. Mewn lleoliad cyfleus ar Lwybr Ebwy Fach.

156 High Street, Blaina, Gwent, NP13 3AW

lindilou33@aol.com

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Blaenau Gwent. NP23 6XB  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk