English

Welcome to the Blaenau Gwent County Borough Council website.
We hope you find the information you want and enjoy your visit.
Our information is updated regularly, so please visit us again and see what's new on the site.

Cymraeg

Croeso i wefan Gyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent. Gobeithiwn y dewch o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau a'ch bod yn mwynhau eich ymweliad.Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru'n rheolaidd, felly dewch i ymweld ni eto i weld beth sy'n newydd.