Dyddiadau Tymor

Mae dyddiadau tymor ysgol yn cael eu gosod yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ac yn dilyn ymgynghori gyda Chynghorau ac ysgolion. Ar gyfer diwrnodau HMS, cyfeiriwch ar wefan eich ysgol.

Gweler isod y dyddiadau tymor ar gyfer blynyddoedd academaidd 2017/18 a 2018/19:  

  

Dyddiadau Tymor Ysgol 2017/2018

 Dyddiad

Cychwyn 

Hanner
Tymor Yn
Cychwyn
 

Hanner
Tymor yn
Gorffen
 

Tymor yn
Gorffen
  

 Hydref 

 04/09/2017

 30/10/2017

 03/11/2017

22/12/2017  

 Gwanwyn

 08/01/2018

 19/02/2018

 23/02/2018

29/03/2018

 Haf

 16/04/2018

 28/05/2018

 01/06/2018

24/07/2018

Dyddiadau Tymor Ysgol 2018/2019

 Dyddiad

Cychwyn 

Hanner
Tymor Yn
Cychwyn
 

Hanner
Tymor yn
Gorffen
 

Tymor yn
Gorffen
  

 Hydref 

 03/09/2018

 29/10/2018

 02/11/2018

21/12/2018  

 Gwanwyn

 07/01/2019

 25/02/2019

 01/03/2019

12/04/2019

 Haf

 29/04/2019

 27/05/2019

 31/05/2019

22/07/2019

 

Bydd unrhyw ddiwrnod(au) pan mae’r ysgol ar gau at ddibenion etholiadau yn cael eu cydbwyso trwy’r flwyddyn academaidd.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg

Swyddog Derbyn

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Heol yr Eglwys,  Abertyleri. NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: eleri.griffiths@blaenau-gwent.gov.uk