Ffioedd

Priodas/partneriaeth sifil yn y Swyddfa Gofrestru Llun-Gwener

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil

£70.00 (£35.00 yr hysbysiad)

Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil

£46.00

Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

£4.00

Cyfanswm:

£120.00

  

Priodas/partneriaeth sifil yn Ystafell Homfray Llun - Sadwrn
(Dyddiau Sul a Gwyliau Banc - holwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil

£70.00 (£35.00 yr hysbysiad)

Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil

£450.00

Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

£4.00

Cyfanswm:

£524.00

Llun - Sadwrn

Priodas/Partneriaeth Sifil yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd Llun - Sadwrn (Dyddiau Sul a Gwyliau Banc - ffoniwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil£70.00 (£35.00 yr hysbysiad)
Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil
(Ffi Cofrestrydd)
£450.00
Cost LleoliadCysylltwch â'r lleoliad i gael manylion 01495 354674
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil£4.00
Cyfanswm£524.00 + cost lleoliad

 

 

Priodas neu bartneriaeth sifil yn Nhŷ a Pharc Bedwellte Llun - Sadwrn
(Dyddiau Sul a Bwyliau Banc - holwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil £70.00 (£35.00 yr hysbysiad)
Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil £450.00
Cost Lleoliad Cysylltwch â'r lleoliad i gael manylion 01495 353370
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £4.00
Cyfanswm: £524.00 + cost lleoliad