Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Uwch Bartner Busnes Adnoddau Dynol

Uwch Bartner Busnes Adnoddau Dynol

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo Peripatetig

Cogydd Cynorthwyol

Peiriannydd

Hwylusydd Canol Tref

Gweithiwr Cymdeithasol

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth

Swyddog Marchnata Cyfryngau Digidol Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gweithiwr Ieuenctid Datgysylltiedig

Uwch Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol)

Uwch Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Trydanol)

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk