Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Goruchwyliwr Adeiladu (Mecanyddol a Thrydanol)

Cogydd

Cymhorthwyr Arlwyo

Goruchwyliwr Bwyd Clwb Brecwast

Uwch Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol)

Uwch Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Trydanol)

Cynorthwyydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes - Lefel 3

Gweithiwr Cymdeithasol  

Patroliwr Croesiad Ysgol  

Patroliwr Croesiad Ysgol

Patroliwr Croesiad Ysgol (Bore yn Unig (Rhannu Swydd)

Patroliwr Croesiad Ysgol

Gweithiwr Ieuenctid y Rhaglen Ysbrydoli (Cyflenwi Grŵp)

Gweithiwr Ieuenctid y Rhaglen Ysbrydoli

Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned (Digartrefedd Ieuenctid / Iechyd Meddwl)

Cydlynydd Digartrefedd Ieuenctid

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

Goruchwyliwr Adeiladu (Mecanyddol a Thrydanol)

Gweithiwr Cymdeithasol, Tîm Lleoli

Pennaeth

Dirprwy Bennaeth

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk