Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir. 

Goruchwylwyr Disgyblion Clwb Brecwast (x2 o swyddi)

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo (x2 o swyddi)

Cogydd

Cogydd

Cogydd Peripatetig

Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Lefel 2

Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Lefel 2

Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Lefel 2

Swyddog Masnachu Teg (Gwybodaeth ac Ymyriad)

Gweithiwr Cymdeithasol - Teuluoedd yn Gyntaf

Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu

Gweithiwr Cymorth - Cyfryngu

Gweithiwr Glanhau Peripatetig (x2 swyddi)

Syrfëwr Tai - Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

Cynorthwyydd Gofal Plant Dechrau’n Deg (x2 o swyddi)

Swyddog Cefnogaeth Adnoddau Dynol

Rheolwr Gwasanaeth - Busnes ac Adfywio

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Cydlynydd Marchnata a Recriwtio

Swyddog Technegol Priffyrdd

Rheolwr Tîm – Tîm Ardal

Gweithiwr Cymdeithasol – Teuluoedd yn Gyntaf

Cynorthwy-ydd arlwyo rhyddhad

Gweithiwr Cymdeithasol

Cymhorthydd Gofal Llanw

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk