Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 1

Swyddog Digidol a Dylunio Gwasanaeth

Gweithiwr Ieuenctid Datgysylltiedig x 2

Swyddog Arbenigol Iechyd yr Amgylchedd – Gwasanaethau Masnachol

Swyddog Cyfathrebu

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3

Gofalwr

Swyddog Cymorth Tai – Sipsiwn a Theithwyr

Gweithiwr Cymdeithasol, Mabwysiadu

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 1

Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Lefel 3

Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Lefel 3

Swyddog Pensiynau a Thechnegol

Cynorthwyydd Cymorth Busnes  - Lefel 2

Uwch Archwilydd

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anabledd (Cyfnod Penodol/Secondiadu)

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anabledd

 Gweithiwr Cymdeithasol - Teuluoedd yn Gyntaf

Gweithiwr Cefnogaeth

Gweithiwr Cymdeithasol

Rheolwr Cofrestredig

Gweithiwr Cymdeithasol Diogelu Oedolion

Pennaeth Gwella Ysgolion a Chynhwysiant

Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl/Gweithiwr Cymdeithasol Cymeradwy

Arweinydd Tîm Ardal Teuluoedd yn Gyntaf

 

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk