Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Pennaeth

Arweinydd Clwb Ieuenctid x 3

Gweithiwr Gweithgaredd Ieuenctid x 4

Gweithiwr Ieuenctid Datgysylltiedig x 3

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm 14+

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Lleoli - Swydd barhaol

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Lleoli - Secondiad neu gyfnod penodol

Gweithiwr Cefnogaeth Teuluoedd yn Gyntaf

Rheolwr Tîm Amgylchedd Naturiol

Swyddog Buddion Cymdeithasol

Swyddog Cyswllt (Diwydiant)

Gweithiwr Cymorth Adnoddau Dynol

Swyddog Gwybodaeth Ieuenctid

Cogydd

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo (x5)

Cogydd Cynorthwyol

Pennaeth

 

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk