Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Gweithiwr Cymorth - Gwasanaethau Plant

Swydd Wag Swyddog Cyllid Ysgol

Gweithiwr Cymorth (Tîm 14+)

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (Tîm 14+)

Swyddog Gwella Ansawdd

Prif Swyddog Adfywio – Prosiectau Trafnidiaeth Strategol

Cymhorthwyr Arlwyo

Arweinydd Tîm Unedau Diwydiannol

Arweinydd Tîm Stadau a Phrisiant

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Cymorth Cymunedol

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol - Gwasanaethau Plant

Cymhorthwyr Arlwyo (x5)

Cynorthwyydd Gofal - Nosweithiau

Gweithiwr Cymorth 

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Lleoli

Prentis Cynorthwyydd Gofal

Goruchwyliwr Canol Dydd

Rheolwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Seilwaith

Pennaeth Gwella Ysgolion a Chynhwysiant

Swyddog Gwasanaeth Preswyl (x2 swydd)

Gyrrwr Prydau Cymunedol

Swyddog Arbenigol Iechyd yr Amgylchedd – Gwasanaethau Masnachol

Prentis Cynorthwyydd Gofal

Cynghorydd Cysylltiadau Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

 

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk