BG Youth Service - Friday Kick Sessions

Friday Kicks session in partnership with Cardiff City Foundation is back and starting this Friday at the 3G cages in Ebbw Vale.

  • 11-13 year old will run 5 to 6.30pm
  • 14-19 year old will run 6.30 to 8pm

To ensure everyone's safety and complying with Government Test and Trace, everyone participating will need to register.

You can register, by following the link below

https://www.cardiffcitycfoundation.org.uk/.../category/kicks

Mae sesiwn Kicks mewn partneriaeth a Cardiff City Foundation yn il ac yn dechrau dydd Gwener yma yn y cewyll 3G yng Nglyn Ebbwy

  • 11-13 oed yn rhedeg 5 I 6.30awr
  • 14-19 oedyn rhedeg 6.30 I 8 o gloch

Er mwyn sicrhau diogelwch pawn a chydymffurfio I olrhain ac olrhain pawb sy'n cymrud Rhan bydd angen cofrestru