Newyddion Sy'n Torri

Parc yr Ŵyl

Dyma oedd safle gwreiddiol Gŵyl Ardd Cymru ac mae’n cynnwys nifer o’r nodweddion a cherfluniau gwreiddiol o’r digwyddiad yn 1992.

Yng nghanol y parc mae'r gwlyptiroedd a'r coetiroedd hardd

Ymhlith atyniadau hamdden Parc yr Ŵyl mae a cynnwys Pysgota'r Ŵyl a Gwarchodfa Tylluanod.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Blaenau Gwent. NP23 6XB  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk