Parc yr Ŵyl a Siopa

Dyma oedd safle gwreiddiol Gŵyl Ardd Cymru ac mae’n cynnwys nifer o’r nodweddion a cherfluniau gwreiddiol o’r digwyddiad yn 1992.

Yng nghanol y parc mae Canolfan Siopa, sydd wir yn baradwys i siopwyr gyda dros 40 o siopau yn cynnig gostyngiadau anhygoel.

Ymhlith atyniadau hamdden Parc yr Ŵyl mae rhediad hiraf Super-Tubing y DU, castell antur a chwarae mwyaf yr ardal a Gwarchodfa Tylluanod.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Blaenau Gwent. NP23 6XB  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk