Newyddion Sy'n Torri

Gweithwyr Ieuenctid Teuluoedd yn Gyntaf

Mae’r Gweithwyr Ieuenctid hyn yn cael eu rheoli gan y Gwasanaeth Ieuenctid ac yn gweithio gyda phobl ifanc a’u teuluoedd.

Cynigwn:

  • Awyrgylch diogel a chyfforddus
  • Ystod o gyrsiau achrededig
  • Gwasanaethau mentora
  • Cyngor a chefnogaeth
  • Gwybodaeth a chyfarwyddyd

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Claire Madden - Youth Development Officer

Rhif Ffôn: 01495 357863

Cyfeiriad e-bost: claire.madden@blaenau-gwent.gov.uk