Ymgynghoriad ar Gynigion Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad yn nhymor hydref 2015 ar wella'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc gydag Anhwylder yn y Sbectrwm Awtistig (ASD). Yng nghyfarfod y Pwyllgor Gwaith ar 20 Ionawr 2016 cytunodd y Bwrdd Adfer Addysg a chymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith y penderfyniad i symud ymlaen gyda'r ddau opsiwn a ffafriwyd gan y Cyngor yng nghyswllt gwella darpariaeth ar gyfer ASD drwy:

Ail-ddynodi Ysgol Gynradd Glanhywi ar 1 Medi 2016 ar gyfer 12 disgybl o ddarpariaeth anghenion cymhleth i ddarpariaeth ASD; 

Dynodi Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr ar gyfer darpariaeth ASD i ddechrau ar gyfer 18 disgybl ar 1 Medi 2016 gyda'r nifer yn cael ei reoli lawr i 12 lle erbyn 2018. 

  • Atodir y ddau Hysbysiad Statudol.