Newyddion Sy'n Torri

Nodyn yn lle Datganiad

Beth yw Nodyn yn lle Datganiad?

Dogfen ysgrifenedig yw Nodyn yn lle Datganiad yn lle Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig. Os yw’r Awdurdod Lleol yn penderfynu bod anghenion eich plentyn yn gallu cael eu bodloni gyda chefnogaeth yn cael ei ddarparu yn yr ysgol trwy Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy, bydd Nodyn yn lle Datganiad yn cael ei gyhoeddi. Nid yw’n ddogfen gyfreithiol.

Bydd Nodyn yn lle Datganiad yn disgrifio anghenion addysgol eich plant; yn rhoi rhesymau pam does dim Datganiad wedi cael ei ysgrifennu; yn darparu awgrymiadau i’r ysgol o ran sut i fodloni anghenion eich plentyn; yn disgrifio anghenion eraill eich plentyn

Bydd copïau o’r holl gyngor ac adroddiadau a dderbyniwyd fel rhan o’r asesiad statudol yn cael eu hanfon atoch gyda’r Nodyn yn lle Datganiad.

Pwy sy’n gallu darparu help a chymorth?

Os ydych yn credu bod y penderfyniad i gyhoeddi Nodyn yn lle Datganiad yn anghywir, siaradwch â’ch Swyddog Penodol, bydd rhif ffôn ar eu cyfer ar unrhyw ohebiaeth dderbynioch ganddynt.

Mae SNAP Cymru darparu cefnogaeth bartneriaeth annibynnol i rieni, gellir cysylltu â hwy ar 0845 1203730 neu ar 0345 1203730 o ffôn symudol.

Gwybodaeth Gyswllt

Mae SNAP Cymru darparu cefnogaeth bartneriaeth annibynnol i rieni, gellir cysylltu â hwy ar 0845 1203730 (mae galwadau i'r rhif hwn yn costio 5c y funud ynghyd â ffi defnydd eich cwmni ffôn) neu ar 0345 1203730 o ffôn symudol.