Sut i helpu’ch plentyn

Mae rhieni a phlant yn rhan o addysgu plant. Mae tystiolaeth yn dangos bod yna gysylltiadau rhwng ymglymiad rhieni yn addysg eu plentyn a chyrhaeddiad uwch. 

Cofiwch 

Rydych yn adnabod eich plentyn yn well nag unrhyw un. Bydd unrhyw wybodaeth y gallwch ei rannu gyda’r ysgol yn ddefnyddiol iddynt ac yn eu helpu i gefnogi’ch plentyn. Ar ben hyn, mae’r athro yn gweld eich plentyn mewn sefyllfa wahanol ac yn meddu ar wybodaeth a phrofiad o ddysgu y gellir eu rhannu gyda chi. 

Mae llawer o ddysgu’n digwydd y tu allan i’r ysgol ac mae nifer o weithgareddau o ddydd i ddydd yn gallu helpu’ch plentyn i ddysgu. Gallai olygu darllen llyfr adeg gweld, siarad â’ch plentyn am eu diwrnod, defnyddio profiadau arferol i’w helpu i roi’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu ar waith, e.e. gadael iddynt gyfri’r newid ar ôl siopa, gofyn iddynt ddarllen arwyddion neu edrych ar amserlen bws neu drên. 

Byddwch yn wybodus a chymerwch ran

 • Darllenwch daflenni a llyfrynnau am anghenion addysgol arbennig ac am bolisi’r llywodraeth. Mae nifer o’r dogfennau polisi hyn ar gael o wefan Llywodraeth Cymru 
 • Cysylltwch â mudiad gwirfoddol, cymunedol neu ymunwch â grŵp rhieni
 • Gofynnwch am gyfieithydd ar y pryd os oes angen un arnoch. 

Cadwch mewn cysylltiad â’r ysgol 

 • Ymwelwch â’r ysgol yn rheolaidd, i rannu gwybodaeth ar gynnydd eich plentyn
 • Siaradwch yn rheolaidd ag athro dosbarth eich plentyn a’r Cydlynydd ADY
 • Cysylltwch â’r ysgol ar bob adeg os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau
 • Cynigwch helpu yn yr ysgol, os fedrwch chi
 • Ymunwch yng Nghymdeithas Ffrindiau/Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol os oes ganddynt un
 • Ystyriwch ddod yn Llywodraethwr
 • Gofynnwch i weld polisi AAA a Pholisi Hygyrchedd yr ysgol
 • Gofynnwch am y trefniadau ar gyfer dysgu’ch plentyn a rhoi cymorth a argymhellir gan y Cod Ymarfer
 • Cyfrannwch ar gynllunio dysgu’ch plentyn. Fel rhiant, dylech gael eich gwahodd i gyfarfodydd i adolygu cynnydd eich plentyn a chynllunio’r camau nesaf. Sicrhewch eich bod yn mynychu’r cyfarfodydd hyn. Mae’n bosib bydd SNAP Cymru (Cefnogaeth Annibynnol i Rieni) yn gallu’ch cefnogi os nad ydych yn teimlo’n hyderus i leisio’ch barn neu â rhywbeth anodd ei ddweud.
 • Gofynnwch am gyfieithydd ar y pryd mewn cyfarfodydd neu am gyfieithiad o adroddiadau, pe byddai’n helpu. 

Ysgolion Estynedig

Mae nifer o ysgolion bellach yn cynnig ystod eang o weithgareddau i blant y tu allan i oriau ysgol. Mae’r rhain yn gallu cynnwys clybiau brecwast a chlybiau ar ôl ysgol gyda gweithgareddau megis cerddoriaeth, drama, chwaraeon neu gymorth gyda gwaith cartref. 

Cysylltwch â’ch ysgol i weld beth sy’n cael ei gynnig.