Cefnogaeth Ysgol

  • Sut gall yr ysgol helpu fy mhlentyn?
  • Sut i helpu’ch plentyn
  • Cynllun Addysg Unigol
  • Rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Gweithredu gan yr Ysgol
  • Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy