Cefnogaeth Annibynnol i Rieni

Darperir cefnogaeth annibynnol i rieni ym Mlaenau Gwent gan SNAP Cymru (Prosiect Cynghori ar Anghenion Arbennig Cymru).

Elusen yw SNAP Cymru sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig. Mae’r gwasanaeth: 

  • Am ddim
  • Yn gyfrinachol
  • Yn annibynnol  

Beth mae SNAP Cymru yn gallu gwneud? 

  • Siarad â chi am eich pryderon. 
  • Ymweld â chi adref os ydych eisiau iddynt.
  • Eich helpu i ddeall sut gellir helpu’ch plentyn.
  • Eich helpu i ysgrifennu’ch meddyliau am eich plentyn.
  • Eich cefnogi mewn cyfarfodydd, yn yr ysgol, yn ystod ymweliadau a thrafodaethau gyda gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda’ch plentyn os ydych yn dymuno. 
  • Rhoi gwybodaeth i chi am y gwasanaethau yn eich ardal a sut gallwch ddod o hyd i’r gefnogaeth y gallech fod ei angen.

Gwybodaeth Gyswllt

Siaradwch â rhywun ar 0808 801 0608

E-bostiwch: gwent@snapcymru.org

Ewch i’w gwefan ar: www.snapcymru.org