Newyddion Sy'n Torri

Gwybodaeth Cyfleoedd Cyfartal

Mae Cyngor Sirol Blaenau Gwent yn ymrwymedig i gyfleoedd cyfartal ac mae’n bolisi gyda ni i sicrhau bod unigolion yn cael eu recriwtio, dewis, dyrchafu ac yn cael eu trin yn unol â meini prawf gwrthrychol, gan gymryd profiad perthnasol, sgiliau posib a galluoedd i ystyriaeth. Ni fydd yr un ymgeisydd swydd yn derbyn triniaeth sydd yn llai ffafriol ar sail rhyw, rhywioldeb, statws priodasol, crefydd, cyfrifoldebau domestig, anabledd, cenedlaetholdeb neu haniad ethnig, gweithgaredd  undeb neu oedran. 

Cyfeiriwch os gwelwch yn dda at ein Polisi Cyflogaeth Cyfleoedd cyfartal am fwy o wybodaeth.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy, NP23 6DN

Ffôn: (01495) 355108

E-bost: cymraeg@blaenau-gwent.gov.uk