Fframweithiau Cymhwyster

Mae'r Cyngor wedi sefydlu fframweithiau cymhwyster ar gyfer yr holl staff i gefnogi datblygiad parhaus ein pobl a'r gwasanaethau a ddarparant.

Mae'r rhan fwyaf o'r cymwyseddau o fewn y fframweithiau yn deillio o Strategaeth Pobl y Cyngor, yr Arolwg Barn Staff ac ymgynghoriad gydag uwch reolwyr, ac mae ganddynt ffocws ar sicrhau fod gennym y gallu i gyflawni amcanion strategol yr Awdurdod a gwneud Blaenau Gwent yn lle gwell i fyw a gweithio.

Gweler y panel Dogfennau Cysylltiedig islaw i gael gwybodaeth ar bob Fframwaith Cymhwyster

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Simon Green - Datblygu Sefydliadol, Swyddog Polisi a Phrosiectau

Swyddfeydd Bwrdeisiol, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB

Ffôn: (01495) 355040

E-bost : simon.green@blaenau-gwent.gov.uk