Ymgeisio

Gallwch wneud eich cais am gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu gan ddefnyddio un o’r dulliau canlynol:-

  • Dod â’r cais atom yn Rheoli Adeiladu, Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Canolfan Dinesig, Glyn Ebwy, NP23 6XB
  • Drwy’r post – Gallwch bostio’ch cais at Rheoli Adeiladu, Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Canolfan Dinesig, Glyn Ebwy, NP23 6XB
  • Ar e-bost  - e-bostiwch eich cais at building.control@blaenau-gwent.gov.uk 
  • Yn electronig – yr Opsiwn Gwyrdd 

        Gyflwyno cais ar-lein gan ddefnyddio un o'r opsiynau canlynol:-

         Porth Cynllunio

Gyflwyno-a-cynllun/porth cynllunio yn galluogi unrhyw un sydd â mynediad at y we, i gyflwyno Mae rheoli adeiladu ceisiadau electronig i'r awdurdodau lleol ar draws y wlad yn ddi-dâl.  Mae'n opsiwn gwyrdd o'i gymharu â postio ac argraffu ac yn helpu i leihau eich ôl troed carbon.

Ffurflenni Cais

Nodiadau Cyfarwyddyd

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Adeiladu
01495 355529
Rheoli Adeiladu, Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Canolfan Dinesig, Glyn Ebwy, NP23 6XB
Building.control@blaenau-gwent.gov.uk