Chwiliadau Personol

Gwybodaeth i Gwmnïau Chwiliadau Personol 

Chwiliadau Personol Rheoli Adeiladu

O’r 1af o Ebrill 2015, ni fydd adran Rheoli Adeiladu’r Cyngor bellach yn codi tâl am wybodaeth chwilio personol. 

Byddwch yn ymwybodol y gallai’r chwilio cymryd hyd at 20 niwrnod gwaith i’w dychwelyd. Bydd chwiliadau yn cael eu dychwelyd ar e-bost. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r uchod, cysylltwch â

Ffôn: 01495 355529 ar gyfer y Swyddfa Rheoli Adeiladu

Os hoffech wneud cais am chwiliad ar wybodaeth Rheoliadau Adeiladu, anfonwch e-bost at:-

      emma.lloyd@blaenau-gwent.gov.uk   
  cc cath.woods@blaenau-gwent.gov.uk

      NB:  please ensure the cc is included 

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Adeiladu
01495 355529
Rheoli Adeiladu, Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Canolfan Dinesig, Glyn Ebwy, NP23 6XB
Building.control@blaenau-gwent.gov.uk