Newyddion Sy'n Torri

Glanhau Strydoedd

Mae ein Gwasanaeth Glanhau yn symud tipio anghyfreithlon, baw cŵn ac yn darparu gwasanaethau casglu sbwriel a thynnu graffiti.

Mae’r map rhagweithiol yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar leoliad a statws presennol yr holl geisiadau glanhau stryd heb eu cwblhau hyd yma ym Mlaenau Gwent.

Defnyddiwch y map i weld yr holl geisiadau heb eu cwblhau hyd yma cyn cyflwyno adroddiad newydd, neu ddefnyddio map i gael gweld statws presennol materion glanhau yn agos atoch chi.

Os oes angen i chi roi gwybod neu ofyn am wasanaeth glanhau o hyd, defnyddiwch y ddolen isod.