Beth yw Ffurflen Ymholiad Aelwyd?

Mae'n ffurflen a anfonir at bob aelwyd yn y Deyrnas Unedig i wirio os yw cofnodion cofrestru pleidleiswyr yn gywir.

Mae'r ffurflen yn rhan o Ganfas Flynyddol y Comisiwn Etholiadol, ond caiff ei threfnu'n lleol, gan gynghorau lleol fel arfer.

Caiff ei phostio rhwng mis Gorffennaf a mis Tachwedd bob blwyddyn (mae'r union ddyddiad yn amrywio rhwng cynghorau) ac mae'n rhaid i gynghorau gyhoeddi'r gofrestr ddiwygiedig erbyn 1 Rhagfyr.

Mae'r ffurflen yn rhestru'r pleidleiswyr cymwys cyfredol yn eich aelwyd ac yn gofyn i chi wirio a diweddaru'r manylion. Bydd yn edrych rywbeth fel hyn:

Mae'n rhaid i chi ymateb erbyn y dyddiad cau 

Mae gan bob cyngor wahanol ddyddiad cau, a all fod unrhyw bryd rhwng mis a all fod unrhyw bryd rhwng mis Gorffennaf i ddiwedd mis Tachwedd, ac mae'n rhaid i chi ymateb mewn pryd neu fod mewn risg o ddirwy £1,000. Serch hynny, pam cymryd y risg pan mai dim ond pump eiliad y mae'n ei gymryd?

Nid yw'n rhaid i chi anfon y ffurflen ym mhob ardal - mae llawer o gynghorau'n awr yn gadael i chi gadarnhau neu newid eich manylion ar-lein, gan ei gwneud yn haws byth i ymateb.

Os ydych wedi cysylltu dyddiad cau eich cyngor  cysylltwch â ni cyn gynted ag sydd modd i ganfod beth i'w wneud.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Gwasanaethau Etholiadol
Rhif Ffôn:      01495 355086/88
Cyfeiriad:       Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur Glynebwy NP23 6DN
Cyfeiriad e-bost:   electoralservices@blaenau-gwent.gov.uk
Testun :         07786202915