Etholiad Seneddol Dydd Iau 12 Rhagfyf 2019

Cynhelir Etholiad i Senedd y Deyrnas Unedig ddydd Iau 21 Rhagfyr 2019.


Dyddiadau Allweddol

Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais ddirprwy yw 4 Rhagfyr 2019.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Cyswllt

Gwasanaethau Etholiadol

Rhif Ffôn:      01495 355086/88
Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol y Gwaith Dur, Glynebwy NP23 6DN
Cyfeiriad E-bost:   electoralservices@blaenau-gwent.gov.uk