Newyddion Sy'n Torri

Cymhwyster Hyblyg Awdurdodau Lleol

Cynllun Gwella Effeithiolrwydd Ynni Drwy - Rhwymedigaeth Cwmni Ynni Cymhwyster Hyblyg Awdurdodau Lleol

Mae CBS Blaenau Gwent yn croesawu cyflwyno Cymhwyster Hyblyg ac mae'n bwriadu ei ddefnyddio ar gyfer dibenion gostwng tlodi tanwydd o fewn y sir. Mae'r Cyngor wedi gweithio am flynyddoedd lawer i wella cartrefi ar draws Blaenau Gwent gyda'r nod o gynyddu effeithiolrwydd ynni a gostwng tlodi tanwydd.

Nod y cynllun yw gosod mesurau effeithiolrwydd ynni mewn cartrefi sydd yn aneffeithiol o ran ynni ar hyn o bryd sydd yn ei dro yn gostwng biliau tanwydd cartrefi. Os yw'ch cartref yn gymwys, mae hwn yn gyfle ar gyfer gwelliannau posibl tebyg i system gwres canolog newydd, gwella system wresogi bresennol a/neu mesurau insiwleiddio.

Mae mwy o wybodaeth yn y datganiad islaw.


Dogfennau Cysylltiedig