Gofalwn Cymru

Os ydych yn hoffi gweithio gyda phobl a bod gennych ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth go iawn i’w bywydau bob dydd, gallai gyrfa mewn gofal fod i chi.

Os oes gennych agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna yn y rhan fwyaf o swyddi gallwch gael unrhyw hyfforddiant a chymwysterau angenrheidiol wrth wneud y gwaith. Mae llawer o ffyrdd i weithio’n hyblyg, fel y gallwch ffitio gofalu am bobl o amgylch eich anghenion chi a’ch teulu.

Ar gyfer y bobl gywir mae’n un o’r gyrfaoedd mwyaf gwerth chweil sydd ar gael.

EWCH i wefan Gofalwn Cymru  i ganfod mwy am yrfa mewn gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant a sut yr ydym angen mwy o bobl gyda’r sgiliau a gwerthoedd cywir i weithio mewn rolau gofalu gyda phlant ac oedolion.