Chwistrellu Myth

GALL GOFALWYR MAETH:

 • Fod yn wwryw neu fenyw
 • Fod yn sengl, priod, wedi ysgaru, yn weddw neu'n byw gyda phartner
 • Fod yn berchen eu cartref eu hunain, neu'n rhentu, fodd bynnag mae angen i'ch llety fod yn sefydlog
 • Fod ag anabledd
 • Fod yn gyflogedig, di-waith neu wedi ymddeol
 • Fod yn heterorywiol neu mewn perthynas yr un rhyw
 • Nodi fel LGBT+
 • Fod yn rhiant, llys riant, rhiant sengl neu efallai heb erioed gael eu plant eu hunain

OEDRAN: Nid oes terfyn oedran uchaf ond mae'n rhaid i ofalwyr maeth fod dros 21 oed a bod mewn iechyd da yn gyffredinol

BYDD ANGEN I CHI GAEL YSTAFELL WELY DROS BEN

MAE GAN OFALWYR MAETH RHAI PETHAU YN GYFFREDIN:

 • Maent i gyd yn hoff iawn o blant
 • Maent i gyd yn gweithio fel rhan o dîm
 • Maent yn garedig ac yn amyneddgar
 • Mae ganddynt lawer o egni a synnwyr disgrifwch
 • Nid ydynt yn rhoi'r ffidil yn y to yn rhwydd pan mae pethau'n mynd yn ofyn.

Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn hoff o blant a rhianta, a bod gennych le yn eich cartref a'ch calon i ofalu'n frwdfrydig a gydag ymroddiad am blentyn rywun arall.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn cysylltwch â llinell ymholiad y Tîm Lleoli yn 01495 357792, 01495 356101 neu 01495 356050 neu drwy e-bost FOSTERING@blaenau-gwent.gov.uk