Gwerthuso’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Ydy’r Ddeddf yn cael effaith?

Ymunwch â ni i ganfod mwy am y gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a dweud wrthon ni am ei heffaith arnoch chi.

Dydd Llun Mawrth 16 2020
Prifysgol de Cymru,
Campws Glyn-taf Isaf, Ystafell EM120

Sesiwn 1: 1.00-2.45yp
Sesiwn 2: 3.15-5.00yp
Sesiwn 3: 5.30-7.15yp

Mae’r achlysur wedi ei drefnu fel gall y tîm gwerthuso ddweud wrthoch chi am eu cynlluniau ar gyfer yr astudiaeth, ac fel gallan nhw glywed gennych chi sut mae’r Ddeddf yn cael ei gweithredu.

Rydyn ni’n awyddus i glywed gan ddefnyddwyr y gwasanaethau, gofalwyr, gweithwyr a rheolwyr gofal, grwpiau cymunedol, plant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn –unrhyw un sydd â rhywbeth i’w ddweud am yr effaith mae’r Ddeddf yn ei gael.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Am fwy o wybodaeth am yr astudiaeth ewch at: https://wihsc.southwales.ac.uk/
I neilltuo lle, cysylltwch â Ceri Jenkins ar 01443 483070 neu ceri.jenkins@southwales.ac.uk