Newyddion Sy'n Torri

Haf o Hwyl 2021

Mae rhywbeth i bawb yn ‘Haf o Hwyl Blaenau Gwent 2021’

Yn galw Plant a Phobl Ifanc rhwng 0 a 25 oed ledledBlaenau Gwent i ymuno yn yr hwyl gyda ni yr haf hwn. Mae rhywbeth i bawb yn ‘Haf o Hwyl Blaenau Gwent 2021’

Fe fyddwn ni’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau YN RHAD AC AM DDIM i gynnwys gweithgareddau hamdden, chwarae, adloniadol, chwaraeon a diwylliannol trwy gydol yr haf.

Mae’n hanfodol i archebu lleoedd ymlaen llaw ar gyfer y gweithgareddau i gyd, trwy ein system archebu ar-lein. Byddwn yn cadw at ganllawiau, cyfyngiadau a phellter cymdeithasol Covid ar bob adeg.

Dolen i ddigwyddiad a gweithgareddau:

https://www.eventbrite.co.uk/o/blaenau-gwent-county-borough-council-33868049347

https://www.eventbrite.co.uk/o/blaenau-gwent-youth-service-33858432497

Am fwy o niod, cewchchanwaith penfras QR isod!

Ein dilyn ni ar: www.facebook.com/bgfis anfon e-bost atom ni mailto:fis@blaenau-gwent.gov.uk neu’n ffonio ni ar 08000 32 33 39.

** Nawr gallwch archebu gweithgareddau yn uniongyrchol o'r dolenni yn y ddogfen isod 'Haf o Hwyl - neu fel arall dilynwch y cyfarwyddiadau archebu a restrir ar gyfer gweithgareddau eraill.

Rhaglen Wythnosol o Ddigwyddiadau