Rydym eisiau eich sylwadau

Rydym eisiau clywed gennych os ydych yn erbyn gofal a chefnogaeth gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent. 

Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi’r holiadur byr islaw sy’n gofyn am eich sylwadau am sut y mae’r gwasanaethau a gawsoch wedi’ch helpu. Ni fydd eich atebion yn effeithio ar unrhyw ofal a chefnogaeth yr ydych yn ei dderbyn. Dim ond i adael i ni wybod eich bod wedi ateb y defnyddir y cyfeirnod ar y holiadur fel nad ydym yn gofyn i chi lenwi’r holiadur eto. Byddwn yn rhoi atebion di-enw i Lywodraeth Cymru fel y gallant fonitro pa mor dda yr ydym yn darparu ein gwasanaethau.

Holiadur ar gyfer Oedolion:  https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=158254546510

Oedolion holiadur papur: hawdd ei ddarllen: https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=158254545266

Holiadur ar gyfer Gofalwyr:  https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=158254544053