Trwyddedau Fan

Medrir cael trwyddedau fan drwy gysylltu â C2BG ar 01495 311556 neu drwy ddefnyddio FyNgwasanaethau https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/my-services/. Gofynnir i chi wirio a sicrhau fod yr holl fanylion yn gywir wrth wneud cais am drwydded i osgoi cael eich troi i ffwrdd o'r safle.
Gofynnir i chi nodi na chaniateir unrhyw fan dros 3.5 tunnell fetrig ac a gaiff eu dosbarthu fel cerbyd pic-yps neu gerbyd tipio y safle gyda neu heb drwydded. Os ewch i'r safle gyda thrwydded a cherbyd sydd wedi ei wahardd, yna ni fydd staff y safle yn caniatáu mynediad i'r safle. Dylid nodi fod teledu cylch cyfyng yn gweithredu ar y safle a bod gan staff y safle hefyd gamerâu corff.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Gwastraff ac Ailgylchu
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk