Sut mae archebu mwy o offer a gwneud cais am wasanaeth

Cliciwch ar y ddolen i Fy Ngwasanaethau  i ofyn am y gwasanaethau islaw:

 • Blychau ailgylchu
 • Biniau
 • Bagiau hesian ar gyfer eitemau ychwanegol
 • Bagiau bwyd
 • Casgliadau cewynnau/glanweithdra
 • Eitemau gwastraff swmpus
 • Cymorth casglu


Caiff unrhyw gais am eitemau ychwanegol uchod eu gwirio a'u monitro gan y Tîm Gwastraff i sicrhau bod aelwydydd eu hangen ar gyfer dibenion ailgylchu. Mae'r Awdurdod wedi sylwi fod blychau ailgylchu a cadis bwyd yn cael eu gosod yn y sgip plastig caled/mawr yn ein canolfan gwastraff cartrefi ac ailgylchu. Gofynnir i chi eu rhoi'n uniongyrchol i staff y safle er mwyn i ni fedru eu rhoi wedyn i bobl sydd eu hangen.

Eitemau Cartrefi

Os oes gennych eitemau cartref sy'n rhy fawr i'ch bin, tebyg i hen oergell, teledu, matres neu gadair a'u bod mewn cyflwr da i rywun arall eu defnyddio (yn cynnwys labeli tân ac achrediad diogelwch gwydr) neu y gallent eu 'langylchu', rhowch nhw i un o'r dilynol os gwelwch yn dda:

 • Growing space: The Old Builders Yard, Abertyleri NP13 2HF · 01633 810718 
  Hosbis y Cymoedd: 01495 717277  enquiries@hospiceofthevalleys.com https://www.hospiceofthevalleys.org.uk/  siopau yng Nglynebwy, Brynmawr, Abertyleri, Tredegar
 • Furniture Revival: Uned 21, Stad Ddiwydiannol Lawn, Rhymni NP22 5PW 01685 846830
 • Green Horizons: Uned 5, Parc Diwydiannol Merthyr Tudful, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4DR01443 693348
 • Homemakers- The Chapel, Old Workhouse, Union Rd West, Y Fenni, NP7 7RL Ffôn: 01873 857618 01873 857619

Dylid nodi y gall rhai fod yn rhad ac am ddim ond y gall eraill fod angen ffi fach gan eu bod tu allan i Flaenau Gwent.

Casglu Gwastraff Swmpus

Byddwn yn casglu unrhyw eitemau mawr sydd ar ddiwedd eu hoes ac nad ydynt yn addas i'w hailddefnyddio. Mae'r costau am gasglu gwastraff swmpus yn £6 ar gyfer pob eitem unigol, felly er enghraifft byddai 3 eitem yn costio £18.00. I drefnu casgliad cysylltwch â ni ar 01495 311556 neu FyNgwasanaethau. Gofynnir i chi wneud yn siŵr fod yr eitemau tu allan i'ch cartref yn eich man casglu bin erbyn 7am ar ddiwrnod y casgliad. Ni fydd y gwasanaeth yn casglu deunyddiau adeiladu, pridd, tywod, sment, pren rhydd na phaent. Efallai y gallwch fynd â rhai o'r eitemau hyn i'ch canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi lleol. Holwch beth fyddant yn ei dderbyn cyn gwneud eich taith: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/your-local-recycling-centre/

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Gwastraff ac Ailgylchu
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk