Gwastraff ac Ailgylchu

Cyflwynodd Cyngor Blaenau Gwent wasanaeth ailgylchu newydd yn Hydref 2015 fydd yn helpu i wahanu mwy ar eich deunyddiau ailgylchu aelwydydd a chasglu sbwriel bob tair wythnos. Y rhesymau am y newidiadau hyn yw:  

  • Annog pob aelwyd i wneud defnydd llawn o'r gwasanaeth casglu ailgylchu a gwastraff bwyd cyfleus.
  • Hybu cyfraddau ailgylchu a gwastraff bwyd - mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i bob Awdurdod ailgylchu o leiaf 52% o'r holl wastraff y mae'n ei ailgylchu. Bydd hyn yn cynyddu i 58% ym Mawrth 2016.
  • I gasglu'r dirwyon ariannol mawr y byddai'r Cyngor yn eu hwynebu os na chyrhaeddir y targedau cenedlaethol ar gyfer ailgylchu a thomenni llanw.
  • Cydymffurfio â deddfwriaeth Ewropeaidd sy'n nodi y dylid casglu papur, plastig, metel a gwydr ar wahân i gynyddu ansawdd y deunydd ailgylchu.
  • Ac wrth gwrs, mae mwy o ailgylchu a llai o wastraff tomen lanw yn dda ar gyfer ein hamgylchedd. 

Ymchwiliwch y mathau o wastraff y gellir eu hailgylchu o amgylch y cartref.

Gwasanaeth casglu gwastraff gardd 

Ailgylchu Cetrisau Inc Jet a Thoner

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwared â'ch hen Getrisau Inc a Thoner mewn ffordd wyrdd a chyfeillgar, gweler islaw: 

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Gwastraff ac Ailgylchu

Rhif Ffôn: 01495 311556 

Cyfeiriad E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk