Eich Canolfan Ailgylchu Leol

Safle Amwynder Dinesig Cwm Newydd, Stad Ddiwydiannol,. Waun-y-Pound, Glynebwy, NP23 6P

Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Cwm Newydd, Glynebwy yn gweithredu ei amserlen Haf o ddydd Llun 1 Mai 2019.

Yr amserau newydd yw:

AMSERAU AGOR YR HAF O 1 MAI 2019

Dydd Llun – Dydd Sul 9am – 6.00pm

MYNEDIAD OLAF I’R SAFLE YW 5:50pm

Noder: gofynnir i unrhyw breswylydd sy’n gwrthod didoli eu gwastraff bag du ar y safle i fynd â’u gwastraff adre gyda nhw.

Pam ydyn ni’n gwneud y newidiadau yma?

Mae'r safle ar agor i breswylwyr bob dydd heblaw am Ddydd Nadolig a Dydd Calon. Mae oriau agor estynedig ym misoedd yr haf.

Rydym eisiau gwneud yn siŵr fod preswylwyr Blaenau Gwent yn ailgylchu gymaint ag sydd modd. Dangosodd ymchwil y gellir ailgylchu 70% o wastraff bagiau du. Mae angen i ni stopio taflu deunyddiau fel gwydr, caniau, papur, plastig a chardfwrdd y gellir eu hailgylchu gan y gellir eu casglu ar garreg y drws.

Cadwch yr eitemau hyn allan o’ch bagiau sbwriel du!

 • Bwyd
 • Cardfwrdd
 • Nwyddau Trydan
 • Paent
 • Caniau
 • Tecstilau
 • Ffoil
 • Olew
 • Metel Sgrap
 • Llyfrau
 • Batris
 • Plastig
 • Rwbel
 • Cemegau
 • Papur
 • Cartonau

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Gwastraff ac Ailgylchu

Rhif Ffôn: 01495 311556 

Cyfeiriad E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk