Casgliadau Swmpus/Aelwyd

Eitemau Aelwydydd 

Os oes gennych eitemau aelwyd sy'n rhy fawr i'ch bin, megis hen oergell, teledu, matres neu gadair; gallwn eu casglu. 

Ac eithrio’r eitemau isod sy’n codi tâl safonol:

1 eitem - £6.00
2 eitem - £12.00
3 eitem - £18.00
4 eitem - £24.00
5 eitem - £30.00

I drefnu casgliad cysylltwch â ni ar 01495 311556.

Nodyn: 

Gofynnir i chi sicrhau bod yr eitemau y tu allan i'ch cartref wrth eich man casglu biniau erbyn 7am ar ddiwrnod y casgliad. 

Os yw'r eitemau swmpus a gasglwn mewn cyflwr y gellir ei ailddefnyddio, byddwn yn mynd â nhw i'n gweithdy i gael eu hatgyweirio a'u hadfer. Gellir wedyn drosglwyddo'r eitemau hynny i elusennau lleol i breswylwyr eu prynu. 

Byddwn yn mynd â'r holl offer trydanol ac electronig a gasglwn i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Aelwydydd yn Cwm Newydd i'w hailgylchu. 

Yr hyn na allwn eu casglu 

Ni fyddwn yn casglu deunyddiau adeiladu, pridd, tywod, sment, coed rhydd neu baent. Efallai y gallwch fynd â rhai o'r eitemau hyn i'ch canolfan ailgylchu gwastraff aelwyd lleol. Cofiwch wirio beth fyddant yn ei dderbyn cyn gwneud taith. 

Dalier Sylw: Nid ydym yn clirio tai.

Os ydych angen mwy o wybodaeth  ar y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu a nodir uchod, neu i dderbyn cynwysyddion neu i gofrestru ar gyfer y gwasanaethau cysylltwch â ni drwy:

Ffôn: 01495 311556

Rhowch lle bo modd

Os yw'ch eitemau o ansawdd digon da, efallai y byddwch am ystyried eu rhoi i deulu, ffrindiau, cymdogion neu grŵp elusen / cymunedol lleol yn lle hynny.

Dyma rai opsiynau lleol:
Sefydliad Prydeinig y Galon
Y Fenni
Ffôn: 01873 858643

The Furniture Revival (siop dodrefn ail law)
Tredegar
Ffôn: 01685 846830

Homemakers Community Recycling
Y Fenni
Ffôn: 01873 857618

Circulate (Canolfan Ailgylchu)
Pont-y-pŵl
Ffôn: 01495 793187

 

 

 

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Gwastraff ac Ailgylchu

Rhif Ffôn: 01495 311556 

Cyfeiriad E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk