Ailgylchu Ffilm Plastig

Ailgylchu eich bagiau a deunydd lapio plastig

Mae preswylwyr Blaenau Gwent a Merthyr Tudful gyda’i gilydd eisoes yn ailgylchu mwy na 65% o’u gwastraff, ond rydyn ni am eich helpu chi i ailgylchu MWY FYTH.

Rydym yn cyflwyno TREIAL NEWYDD AM 12 WYTHNOS i weld sut y gallwn AILGYLCHU EICH BAGIAU A DEUNYDD LAPIO PLASTIG.

Nod y treial hwn yw darganfod os bydd yr eitemau a gasglwn gennych yn gallu cael eu hailgylchu i wneud cynhyrchion newydd, fel Bagiau am Oes a sachau sbwriel (bagiau bin).

Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi'n byw yn un o'r ardaloedd sy'n cymryd rhan yn y treial, byddwn wedi rhoi i chi yn ddiweddar rholyn o sachau a thaflen.

Mae'r daflen yn gofyn i chi gyflawni'r camau canlynol yn ystod y treial, rhwng dydd Llun 10 Mai a dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021:

• Rhowch unrhyw fagiau a deunydd lapio plastig sydd gennych yn y sachau a ddarperir gyda’r daflen.
• Clymwch y sachau yn ddiogel yna rhowch un sach allan bob wythnos ochr yn ochr â’ch cynwysyddion ailgylchu ar eich diwrnod casglu arferol. (Efallai y byddwn yn casglu’r sachau hyn mewn cerbyd gwahanol i’r un sy’n casglu eich ailgylchu arferol.)

Beth ddylwn i ei roi yn y sachau?

Rhowch gynnig ar ein raffl i ennill £50

Dywedwch wrthym beth yw eich barn am y treial trwy lenwi ein harolwg byr, a byddwn yn eich cynnwys mewn raffl i ennill Cerdyn Rhodd Love2shop gwerth £50. Mae’r arolwg ar agor rhwng dydd Llun 19 Gorffennaf a dydd Sul 8 Awst 2021.

Cliciwch yma i gymryd rhan yn yr arolwg a rhoi cynnig ar y raffl yn Gymraeg:  https://www.surveymonkey.co.uk/r/K9QV832

Cliciwch yma i weld telerau ac amodau'r raffl.

Diolch i chi am wneud eich rhan dros yr amgylchedd a helpu i amddiffyn ein planed trwy ailgylchu popeth y gallwch chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y treial, cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin.

Gwybodaeth Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach na chawsant eu hateb yn y Cwestiynau Cyffredin, anfonwch e-bost atom yn info@blaenau-gwent.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01495 311556.

Dogfennau Cysylltiedig