Ailgylchu Eich Gwastraff Bwyd

Pam ailgylchu eich gwastraff bwyd?

Pan gaiff ei ailgylchu, gellir troi gwastraff bwyd ynrhywbeth defnyddiol. Caiff eich gwastraff bwyd ei gludo i gyfleuster prosesu ble caiff ei ddefnyddio igynhyrchu trydan i bweru cartrefi a’r gymuned leol.

Mae'n dda gwybod

Gallai 6 bag te wedi’i ailgylchu gynhyrchu digon o d rydan i ferwi tegell ar gyfer paned arall.

Pe bai pawb ym Mlaenau Gwent yn ailgylchu un croen banana, gallai greu digon o ynni i bweru cartref cyffredin am dros 90 diwrnod.

I gael mwy o gyngor a gwybo daeth, ewch i ailgylchudrosgymru.org.uk. Gallwch hefyd ymuno â’r sgwrs trwy: @Ailgylchu_Gymru ailgylchudrosgymru

Dogion i gnoi cil

Cofiwch nad oes mo’r fath beth a rhy ychydig. Y peth gorau y gallwn ei wneud gyda’n bwyd yw ei fwynhau, ond mae rhywfaint o wastraff, fel croen banana, bagiau te a gweddillion oddi ar eich plât yn anochel.

Ie Plis

 • Yr holl fwyd nad ydych yn ei fwyta a bwyd sy'n cael ei adael ar y plat
 • Crafion llysiau a ffrwythau
 • Bagiau te
 • Bwyd wedi llwydo neu sydd tu hwnt i'r dyddiad defnyddio
 • Bara a chacennau
 • Cynnyrch llaeth
 • Plisgyn ŵy
 • Reis, pasta a ffa
 • Cig, pysgod ac esgyrn (amrwd ac wedi'u coginio)

Dim Diolch

 • Deunydd pacio o unrhyw fath
 • Hylifau

Oes gennych chi'r offer cywir?

Bydd angen cadi cegin, bin ailgylchu bwyd a rholyn o fagiau leinio arnoch. Os nad oes gennych unrhyw un o'r pethau hyn, cewch wybod sut i gael gafael arnynt trwy fynd i Fy Ngwasanaethau neu ffonio 01495 311556.

Rhowch eich gwastraff bwyd allan i’w gasglu erbyn 7:00am bob wythnos ar eich diwrnod casglu ailgylchu arferol.

Dogfennau cysylltiedig