Eiddo ar Werth

AR WERTH

Cyn Doiledau Cyhoeddus, Heol Cwmcelyn, Blaenau, NP13 3JY

Dyddiad cau cynigion yw 17 Medi 2021 am 5pm.

Gwasanaethau: Dylai’r rhai sydd â diddordeb wneud eu ymholiadau eu hunain i gadarnhau statws a lleoliad unrhyw wasanaethau. Gellir gofyn am becyn tendr drwy anfon e-bost a lee.williams3@blaenau-gwent.gov.uk

 

AR WERTH

Tir i’r dwyrain o Heol Bournville, Blaenau, NP13 3EN.

Dyddiad cau cynigion yw 17 Medi 2021 am 5pm.


Gwasanaethau: Dylai’r rhai sydd â diddordeb wneud eu ymholiadau eu hunain i gadarnhau statws a lleoliad
unrhyw wasanaethau. Gellir gofyn am becyn tendr drwy anfon e-bost a lee.williams3@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig