Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Cytundeb Cyflenwi

Cytundeb Cyflenwi Diwygiedig ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd

 

Cafodd Cytundeb Cyflenwi diwygiedigei gytuno gan Lywodraeth Cymru ar 6 Hydref 2020. Mae hyn yn golygu y caiff y gwaith ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd yn awr ailddechrau yn ffurfiol.

 

Mae’r Cytundeb Cyflenwi diwygiedig yn cynnwys amserlen newydd i ystyried yr oedi a fu, a Chynllun Cynnwys Cymunedau diwygiedig yn nodi sut y gall aelodau o’r cyhoedd a grwpiau eraill â diddordeb gyfrannu at baratoi’r Cynllun yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth ac egwyddorion ymbellhau cymdeithasol.

 

Caiff rhai o’r newidiadau allweddol eu crynhoi islaw:

· Cyfnod ymgynghori hirach ar gyfer y cynllun adnau (8 wythnos yn hytrach na 6 wythnos)

· Eglurhad lle mae dogfennau ar gael (llyfrgelloedd a swyddfeydd y cyngor os ar agor)

· Defnyddio llythyrau hysbysiad cymdogion i roi gwybod i bobl am ddyraniadau os nad yw hysbysiadau safle yn bosibl

· Anfon copïau electronig neu gopïau caled o ddogfennau lle mae angen

· Defnyddio safleoedd ymgynghori mwy i alluogi ymbellhau cymdeithasol

· Apwyntiadau unigol gyda swyddogion i’w trefnu ymlaen llaw

· Mwy o ddefnydd o dechnolegau seiliedig ar y we (pytiau fideo byr a chyflwyniadau electronig) i gyfleu negeseuon

 

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig yn cwmpasu’r cyfnod 2018-2023. Disgwylir i ni yn awr fabwysiadu’r Cynllun yn hydref 2022.

 

Mae fersiwn rhwydd ei ddarllen o’r Cytundeb Cyflenwi ar gael yma.