Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol

Cafodd cyfanswm o 106 safle eu cyflwyno ar gyfer eu datblygu/ailddatblygu a gaiff eu cyhoeddi yn y gofrestr safleoedd ymgeisiol. Trefnir y gofrestr safleoedd ymgeisiol yn ôl cwm ac wedyn ward. Cliciwch ar enw'r ward islaw i weld y safleoedd a gyflwynwyd yn eich ward. I'ch cynorthwyo i ganfod eich ward, cliciwch yma am fap cliciwch yma - wardiau Blaenau Gwent.  

Cyflwyniad 

Mynegai o Safleoedd Ymgeisiol i'w Datblygu    

Cwm Tredegar

Sirhywi

Canol a Gorllewin Tredegar

Georgetown  

Glyn Ebwy

Rasa

Beaufort

Badminton

Gogledd Glynebwy

De Glynebwy

Cwm 

Cwm Ebwy Fach Uchaf

Brynmawr

Nantyglo 

Blaenau

Cwm Ebwy Fach isaf

Abertyleri

Cwmtyleri 

Six Bells

Llanhiledd