Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol

Cafodd cyfanswm o 114 safle eu cyflwyno ar gyfer eu datblygu/ailddatblygu a gaiff eu cyhoeddi yn y gofrestr safleoedd ymgeisiol. Trefnir y gofrestr safleoedd ymgeisiol yn ôl cwm ac wedyn ward. Cliciwch ar enw'r ward islaw i weld y safleoedd a gyflwynwyd yn eich ward. I'ch cynorthwyo i ganfod eich ward, cliciwch yma am fap cliciwch yma - wardiau Blaenau Gwent.  

Cyflwyniad 

Mynegai o Safleoedd Ymgeisiol i'w Datblygu    

Cwm Tredegar

Sirhywi

Canol a Gorllewin Tredegar

Georgetown  

Glyn Ebwy

Rasa

Beaufort

Badminton

Gogledd Glynebwy

De Glynebwy

Cwm 

Cwm Ebwy Fach Uchaf

Brynmawr

Nantyglo 

Blaenau

Cwm Ebwy Fach isaf

Abertyleri

Cwmtyleri 

Six Bells

Llanhiledd

Atodiad

Atodiad