Cytundeb Cyflenwi

Cytundeb Cyflenwi ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig

Cytunodd Llywodraeth Cymru ar y Cytundeb Cyflenwi ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig Blaenau Gwent ar Fedi 19eg , 2018. . Mae hyn yn golygu y gall gwaith ddechrau'n ffurfiol ar y Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig. Mae'r Cytundeb Cyflenwi yn nodi sut y caiff y Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig ei baratoi ac mae'n cynnwys amserlen ar gyfer paratoi'r Cynllun a chynllun ymgyfraniad y gymuned. Bydd y Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig yn cwmpasu'r cyfnod 2018-2033. Mae fersiwn rhwydd ei ddarllen o'r Cytundeb Cyflenwi ar gael yma.