Cylchffordd Cymru

Mae’r dogfennau canlynol wedi cael eu cyflwyno i gyd-fynd â chais cynllunio C/2018/0272 Cylchfordd Cymru.  Os hoffech gyflwyno unrhyw sylwadau ynghylch y cais, anfonwch hwy os gwelwch yn dda erbyn Hydref 31 2018 at planning@blaenau-gwent.gov.uk neu ar ffurf ysgrifenedig at Yr Adran Gynllunio, Llawr 1a, Y Ganolfan Ddinesig, Glyn Ebwy, NP23 6XB

Y Cais Cynllunio

Datganiad Cynllunio (1.5mb) 

Ffurflen Gais (1.8mb) 

Datganiad Dylunio a Hygyrchedd (73mb)

 

Y Datganiad Amgylcheddol

Cyfrol 3 Crynodeb Anhechnegol (7.2mb)

Cyfrol 1 Datganiad Amgylcheddol (4.4mb)

Cyfrol 2 Pennod 4 Datblygiad Arfaethedig (3.8mb)

Cyfrol 2 Pennod 5 Safleoedd Amgen (44.3mb)

Cyfrol 2 Pennod 6 Ansawdd Awyr (13.4mb)

Cyfrol 2 Pennod 7 Archaeoleg (35.8mb)

Cyfrol 2 Pennod 8 Cymunedol a Chymdeithasol-Economaidd (246kb)

Cyfrol 2 Pennod 9 Ecoleg (16.3mb)

Cyfrol 2 Pennod 10 Cynaliadwyedd (4.5mb)

Cyfrol 2 Pennod 11 Cyflwr y Tir (14.2mb)

Cyfrol 2 Pennod 12 Hydroleg (9.7mb)

Cyfrol 2 Pennod 13 Tirwedd (7.7mb)

Cyfrol 2 Pennod 14 Goleuadau (30.4mb)

Cyfrol 2 Pennod 15 Trafnidiaeth (21.8mb)

Cyfrol 2 Pennod 16 Sŵn (10.1mb)

Cyfrol 2 Pennod 17 Cynllunio (1.4mb)

Cyfrol 2 Pennod 20 Gwastraff (158kb)

 

Atodiad i’r Datganiad Amylcheddol

(ni chynhwysir yma nifer fechan o atodiadau technegol ond maent ar gael ar gais)

Cyfrol 4 Llythyr Esboniadol (500kb)

Cyfrol 4 Adroddiad yr Atodiad (1.6mb)

Cyfrol 4 Cofnod o Ymatebion i’r Ymgynghoriad (1.5mb)

Cyfrol 4.23 Arolwg Cynefinoedd (6.4mb)