Grant Cymorth Dosbarthu Bwyd

Grant Cymorth Dosbarthu Bwyd Byw.  

Yn ystod 2022, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian i bob awdurdod lleol o dan y Cynllun Costau Byw yn ôl Disgresiwn.

Ar ôl derbyn y cyllid hwn, mae Cyngor Blaenau Gwent wedi cytuno i sicrhau bod £70,000 ar gael i grwpiau dosbarthu bwyd ledled Blaenau Gwent.  

Bydd dyrannu'r arian hwn yn destun proses ymgeisio. Bydd angen i'r cais fanylu ar beth fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer ac wedi hynny yn dangos tystiolaeth o'r canlyniadau a gafwyd o'r arian.   

Bydd y Cynllun ar agor tan 31 Mawrth 2023 yn amodol ar gyllid sydd ar gael.  

Uchafswm y grant a ddyfarnwyd fydd £5,000 fesul sefydliad/grŵp. 

I wneud cais cliciwch yma neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Leanne.ball@blaenau-gwent.gov.uk neu Communityhubs@blaenau-gwent.gov.uk