Trefniadau Casglu Ailgylchu a Sbwriel Nadolig 2022 - 2023

Caiff Ailgylchu a Sbwriel eu casglu un diwrnod yn ddiweddarach yn ystod cyfnod y Nadolig eleni

RHAGFYR 2022
Y dyddiau casglu diwygiedig ar gyfer wythnos yn dechrau dydd Llun 26 Rhagfyr yw:
DIWRNOD CASGLU ARFEROL   CESGLIR AR
Dydd Llun 26 Dydd Mawrth 27
Dydd Mawrth 27 Dydd Mercher 28
Dydd Mercher 28 Dydd Iau 29
Dydd Iau 29 Dydd Gwener 30
Dydd Gwener 30 Dydd Sadwrn 31
Wythnos yn cychwyn dydd Llun 2 Ionawr. Bydd casglu yn ailddechrau y dyddiau arferol

Casglu Cewynnau a Hylendid
Caiff sachau cewynnau a hylendid eu casglu o’r man casglu arferol: ar-
Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022 a Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022.

Ailgylchu eich Coeden Nadolig go iawn
Bydd Adran Gwastraff y Cyngor yn darparu gwasanaeth i gasglu ac ailgylchu eich Coeden Nadolig go iawn rhwng dydd Mawrth 3 Ionawr 2023. Cysylltwch â C2BG ar 01495 311556 i gofrestru eich manylion neu ewch i adran Fy Ngwasanaethau Cyngor ar wefan y cyngor yn www.blaenau-gwent.gov.uk i gadarnhau diwrnod casglu eich Coeden Nadolig.

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartrefi, New Vale a Roseheyworth
Bydd Canolfannau Ailgylchu y Cyngor ar agor yn ystod cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd rhwng 9.00am a 5.30pm [mynediad olaf am 5.20pm], 6 diwrnod yr wythnos i breswylwyr gael gwared â deunydd gwastraff.
Roseheyworth – ar gau bob dydd Mawrth
New Vale – ar gau dydd bob Iau
Bydd y safleoedd ar gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Cyfeiriadau:

 • Stad Ddiwydiannol Waun-y-Pound, Glynebwy, NP23 6PL
 • Parc Busnes Roseheyworth, Heol Roseheyworth, Abertyleri, NP13 1SP

Gwybodaeth ychwanegol ar gyfer y Nadolig

 • Dim ond cardiau cyfarch plaen y dylid eu hailgylchu. Ni fedrwn dderbyn cardiau Nadolig gyda gliter neu addurniadau fel rhuban, pom pom, glain ac yn y blaen fel rhan o’n casglu ailgylchu a bydd angen eu rhoi yn eich bag du.
 • Ni fedrwn dderbyn papur lapio Nadolig. Rhowch yn eich bag/bin du ar gyfer eich casgliad sbwriel 3-wythnos.
 • Gellir rhoi papur Brown a Llwyd gyda chardfwrdd i’w ailgylchu.
 • Cardfwrdd – gofynnir i breswylwyr blygu neu dorri eu cardfwrdd gymaint ag yn bosibl cyn ei roi i’w ailgylchu. Bydd y Cyngor yn defnyddio nifer o gerbydau (loriau sbwriel ac ailgylchu) i gasglu oherwydd maint y galw yn y cyfnod hwn. Mae’r cardfwrdd yn dal i gael ei ailgylchu pa bynnag gerbyd y mae’r Cyngor yn ei ddefnyddio i gasglu.
 • Dylid rhoi cardfwrdd ychwanegol wedi’i agor yn wastad a’i roi wrth ochr eich blychau ailgylchu neu fynd ag ef i’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartrefi (HWRC).
 • Bydd angen rhoi unrhyw polystyren yn eich bagiau du.
 • Atgoffwn bawb fod pob lwfans gwastraff bag du, naill ai bedwar bag du neu un bin olwyn, yn aros yr un fath dros gyfnod y Nadolig. Ni fyddwn yn casglu unrhyw wastraff ychwanegol ar ochr neu dop eich bin sy’n fwy na’r lwfans pedwar bag. Bydd y polisi hwn yn parhau i gael ei weithredu yn ystod cyfnod y Nadolig.
 • Gall preswylwyr fynd ag unrhyw wastraff bag du ychwanegol i’n Canolfannau Ailgylchu (dim mwy na 4 bag du) ond cofiwch wneud yn siŵr y tynnwyd yr holl eitemau ailgylchu ohono.
 • Gellir casglu eitemau trydanol bach, batris a thecstilau ar yr un pryd a’ch casgliad ailgylchu arferol. Rhowch yr eitemau mewn bagiau naill ai ar dop neu wrth ochr eich blychau ailgylchu.

Mae eich ailgylchu yn gwneud gwahaniaeth mawr...diolch am eich cefnogaeth barhaus!