Gŵyl Banc yr Haf Dydd Llun 29 Awst 2022

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Bydd C2BG (Canolfan Gyswllt y Cyngor) yn cau am 5pm ddydd Gwener 26 Awst 2022 ac yn ailagor am 8am ddydd Mawrth 30 Awst 2022.

Gellir cysylltu â’r gwasanaeth Argyfwng tu allan i oriau ar y rhif arferol o 01495 311556 yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd gwasanaeth Piper Alarm hefyd yn parhau i weithredu. Dylid cyfeirio ymholiadau am Piper Lifeline Alarms y tu allan i oriau swyddfa i 0845 056 8035.

 

Tîm Dyletswydd Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd Swyddfa’r Tîm Dyletswydd yn cau am 4:30pm ddydd Gwener 26 Awst 2022 ac yn ailagor am 9am ddydd Mawrth 30 Awst 2022.

Yn ystod Gŵyl y Banc cysylltwch â Thîm Dyletswydd Argyfwng Gwasanaethau Cymdeithasol ar  0800 328 44 32.

 

Taliadau a Budd-daliadau

Os dymunwch wneud taliad mae llinell talu awtomatig 24-awr ar gael ar 0845 604 2635 neu gellir gwneud taliadau drwy ein gwefan - https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/hafan/

 

Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartrefi

Bydd gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu, yn cynnwys casglu cewynnau/glanweithdra a gwastraff gardd yn parhau yn ôl yr arfer. Rhowch eich gwastraff ac ailgylchu allan i’w gasglu erbyn 7am ar y diwrnod casglu. Gofynnir i chi dorri unrhyw eitemau cardfwrdd mawr yn ddarnau llai cyn iddynt gael eu casglu.

Bydd Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartrefi ar agor yn ôl yr arfer. mae ymweliadau i New Vale drwy apwyntiad yn unig. Cewch eich troi bant os nad oes gennych apwyntiad. Mwy o wybodaeth – https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/ymweld-a-chanolfan-ailgylchu/

 

Gwasanaeth Cofrestru

Ni fydd y gwasanaeth cofrestru ar gael ddydd Llun 29 Awst 2022. Bydd y gwasanaeth yn ailddechrau ddydd Mawrth 30 Awst 2022 drwy apwyntiad yn unig.

 

Hybiau Cymunedol

Bydd Hybiau Cymunedol sydd mewn llyfrgelloedd yng nghanol trefi ar gau ddydd Llun 29 Awst 2022.

 

Diolch am eich cefnogaeth barhaus!