Ysgol Gynradd Six Bells - cylchlythyr

Dyma’r cylchlythyr cyntaf yn ymwneud ag adeiladu cyfleuster addysgu newydd modern, addas ar gyfer y 21ain Ganrif, sef adeiladu usgol un-llawr ar gyfer plant rhwng 3 a 11 oed, gyda gwaith allanol cysylltiedig, ar hen safle glofa Six Bells.

Mae’r gwaith allanol yn cynnwys gwella gofod awyr agored i ddarparu ar gyfer gweithgareddau ysgol a hamdden, cyfleusterau parcio i staff ar y safle, ynghyd ag adral arbennig ar gyfer gollwng disgyblion, ardal gemau aml-ddefnydd (MUGA), tirlunio caled a meddal a’r holl waith draeniad carthffos a dwr storm…

cylchlythyr