Ydych chi wedi meddwl am Fabwysiadu?

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2018

Rydyn ni nawr yn recriwtio mabwysiadwyr ar gyfer plant a brodyr a chwiorydd o bob oed

Ydych chi wedi meddwl am Fabwysiadu?

Rydyn ni nawr yn recriwtio mabwysiadwyr ar gyfer plant a brodyr a chwiorydd o bob oed

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, cysylltwch â ni i archebu lle ar un o'n digwyddiadau gwybodaeth

  • 3ydd Tachwedd 10am - 12pm

Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru - Cyflawni Mwy Gyda'n Gilydd

Croeso i bob ymholiad - (01495) 355766
adoption@blaenau-gwent.gov.uk
wwww.adoptionsoutheastwales.co.uk